1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. KM/R2R/วิจัย
  3. QA

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.บุรีรัมย์ จั…

         เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.บุรีรัมย์ ได…

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการวันพยาบาลสากล โดยมีกิจกรรม ดังนี้1. พิธีรำลึกถึง...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มการพยาบาลฯจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถน…

        กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการใช้เทคโนโลยีทางดิจิตัล ในวันที่ 6 พ.ค. 2565 ...

อ่านเพิ่มเติม

ก.ด้านการพยาบาลเข้ารับการประเมินคุณภาพกา…

        กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเข้ารับการประเมินคุณภาพการพยาบาลผ่านระบบ online ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565โดย...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมออนไลน์จากกองการพยาบาลโดยอาจารย์ผู…

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 หัวหน้าพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเข้าร่วมประชุมออนไลน์จากกองการพยาบาลโดยอาจารย์ผู้นิเทศน์ประจำเขตสุขภาพที่ 9      

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการเรียนรู้คู่ผลงาน ประจำปี …

        เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้คู่ผลงาน ประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk