โครงการพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม

โครงการพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม

สรุปผลงานโดยย่อ การปรับปรุงสูตรอาหารปั่นผสมเพื่อให้มีคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมกับโรค และเพื่อปรับปรุงให้อาหารมีอัตราการไหลที่เหมาะสมกับความเข้มข้น

ชื่อและที่อยู่ขององค์กร:  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เป้าหมาย:             1. เพื่อปรับปรุงสูตรอาหารปั่นผสมให้มีคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมกับโรค

                                2. เพื่อปรับปรุงสูตรอาหารให้มีคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสม

                                3. เพื่อปรับปรุงให้อาหารมีอัตราการไหลที่เหมาะสมกับความเข้มข้นของพลังงานต่อปริมาณอาหารที่ความเข้มข้น

ขั้นตอนการพัฒนาสูตรอาหาร

                1. คัดเลือกวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 

                2. นำมาคำนวณคุณค่าสารอาหารโดยใช้โปรแกรม  Inmucal และคำนวณอัตราส่วนของวัตถุดิบที่จะใช้โดยใช้โปรแกรม Excel

                3. นำสูตรที่ได้มาทดลองปั่น และจับเวลาในการไหลของอาหารสูตรต่างๆ ล่อยให้อาหารทุกสูตรไหลผ่านสายให้อาหาร ในปริมาณที่เท่ากันคือ 100 ซีซีแล้วจับเวลาการไหลของอาหารตั้งแต่เริ่มปล่อยจนกระทั่งอาหารไหลจนหมด

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk