กิจกรรมรณรงค์ไวรัสโคโรนา

กลุ่มงานสุขศึกษา  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ในวันที่  31 มกราคม  2563  โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รอบโรงพยาบาล  ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา  อาการแสดงและวิธีการป้องกันการติดเชื้อ   การล้างมืออย่างถูกวิธี   การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี  ภายใต้แนวคิด “กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรค”

 

พิมพ์