รพ.บุรีรัมย์ จัดการอบรม Basic course of Family Medicine for Primary Care Doctor จังหวัดบุรีรัมย์

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พญ.เอื้อมพา กาญจนรังสิชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม Basic course of Family Medicine for Primary Care Doctor จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 - 30 พฤษภาคม 2566 จังหวัดบุรีรัมย์ได้วางแผนพัฒนาระบบริการปฐมภูมิในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัวจำนวนทั้งสิ้น 146 แห่ง ในช่วงที่ผ่านมาได้จัดอบรมและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวแล้วจำนวนร้อยละ 70 เพื่อต้องการยกระดับระบบบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและแพทย์จบใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับนำความรู้ความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่และพัฒนางานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยมี บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อาจารย์แพทย์ และแพทย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

 

พิมพ์ อีเมล

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศรับสมัครงาน
  3. ข่าวประกาศอื่นๆที่น่าสนใจ

รพ.บุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณ…

    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นพ.ไกรวุฒิ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีฌาปนกิจผู้…

    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. คุณสุจิตรา...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องรา…

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นพ.ภูวดล...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถ…

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริจาคโลหิต ณ…

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัย…

          โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมประสานงานกับสภากาชาดไทย รับบริจาคอวัยวะจาก ด.ต.บวร เชือนรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีฌาปนกิจผู้…

      เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คุณรัตนาภรณ์ ปาลีนิเวศ นำคณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีร…

    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยนางสาวธนาวดี เจตอธิการ...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมะเ…

    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายมะเร็งศีรษะและคอ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัย…

            โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมประสานงานกับสภากาชาดไทย รับบริจาคอวัยวะจาก คุณกัลย์ตา เทียนวรรณ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญชวน ประชาชนที่ม…

  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญชวน ประชาชนที่มี #สิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาล อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่   ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพ…

   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง...

อ่านเพิ่มเติม

งานยาเสพติด กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โร…

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 งานยาเสพติด กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำโดย พญ.ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์ นายแพทย์ชำนาญการ...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีร…

     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม​ 2566 พญ.วัน​รวี​ พิมพ์​รัตน์​ นายแพทย์​เชี่ยวชาญ​ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และนางสาววิสสุชา​...

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีร…

  เมื่อวันที่ 26พฤษภาคม 2566 พญ.คณิตา ชาญมหาพน นายแพทย์ชำนาญการ และนางสุภาภรณ์ หนุนไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่…

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ จัดการอบรม Basic course of …

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พญ.เอื้อมพา...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

          ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 มีรายละเอียดกำหนดการตามภาพด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม

สารคดีวิทยุผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ตอนที่ 1 การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนนสายที่ 1- 4ตอนที่ 2 การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนนสายที่ 5-9ตอนที่ 3 การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนนสายที่...

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คิวอาร์โค้ดสำหรับการแสดงความคิดเห็นในการปรเมินผลสัมฤทธิ์   สำหรับดาวน์โหลดรพราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544  

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19

        แนวทางการใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนประชาชนรับฟังสปอตวิทยุเรื่อง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา

       ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ผลิตสปอตวิทยุ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และชุดจิตอาสา...

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk