1. สถานการณ์ Covid-19 ในวันนี้

รพ.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดปฏิรูปประเทศฯ ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์

       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดปฏิรูปประเทศ  และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข  ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา นำทีมโดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง และประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์

       คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว  และศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 1 (ริมละลม) จากนั้นได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงของเขตสุขภาพที่ 9 รวมทั้งผู้แทนสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในประเด็น การปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง (Sandbox) ในเขตสุขภาพที่ 9  การปฏิรูประดับจังหวัด : บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ  สุรินทร์   และปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ณ ห้องประชุม 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

 

พิมพ์ อีเมล

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศรับสมัครงาน
  3. ข่าวประกาศอื่นๆที่น่าสนใจ

รพ.บุรีรัมย์ รับการตรวจรับรองกระบวนการ ค…

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิก…

       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

หลวงพ่อปรีดา ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก จ.บึ…

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นพ.ภูวดล...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ…

    เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโ…

     เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2565 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน…

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์...

อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมสร้างอาคารศูนย์ฟื…

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมลงนามในสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโ…

   เมื่อวันที่ 9 และ 10  กุมภาพันธ์ 2565  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโ…

          นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ จากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม...

อ่านเพิ่มเติม

ทีม MCATT รพ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้กำลัง…

   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ทีม MCATT (Mental Health Crisis...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโค…

        เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมสรุปการตรวจราชการ…

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่...

อ่านเพิ่มเติม

Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็…

           เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.ภูวดล...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีรับหมวก เข็มสถาบัน …

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะพยาบาล ร่วมพิธีรับหมวก...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้…

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมให้การต้อนรับ...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ขอขอบคุณ บริษัทยิ่งเจริญก่อ…

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับมอบงานปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการเ…

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด ประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาช…

       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19

        แนวทางการใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนประชาชนรับฟังสปอตวิทยุเรื่อง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา

       ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ผลิตสปอตวิทยุ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และชุดจิตอาสา...

อ่านเพิ่มเติม

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงค์หรือ Qr-Code ด้านล่างนี้ ลิงค์วีดิทัศน์

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตร

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนงานบริการสิทธิบัตร (Patent e-Service) 2 ระบบได้แก่ 1.ระบบแจ้งเตือนชุดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้วและอยุ่ในช่วงระยะเวลาคัดค้าน (Patent Opposition Database)   2.ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครองในอีก 5...

อ่านเพิ่มเติม

สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์

ตามที่กรมอนามัย โดยกลุ่มส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้หรือทักษะ ในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จึงได้จัดทำสื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู่้โควิด โกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ...

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งข้อสั่งการฯ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แจ้งข้อส่ังการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดจากลิงค์ ดังนี้ >> ข้อสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการฯ COVID-19 ภายใน >> แบบรายงานข้อสั่งการ  

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม คู่มือฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดขอเจ้าพนักงานของรัฐ สามารถเรียกดูเอกสารได้โดยสแกน QR Code นี้

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน

คลิกที่ลิงค์นี้->>ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ "ชาวจ.บุรีรัมย์ร่วมมือกันประหยัดน้ำทุกภาคส่วน"

Link ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจากหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้แก่ 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ 2. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 3...

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/innovation/

อ่านเพิ่มเติม

แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสุขศึกษาขอเชิญชวนประชาชนประเมินความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง ผ่านลิงค์หรือ QR-Code นี้ แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2563

             สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk