ความเสี่ยง
Log In
 
 

เรียนผู้บันทึกข้อมูล : ในส่วนของการบันทึกบรรยายที่ไม่สามารถใส่เครื่องหมาย < หรือ > ได้นั้น ขณะนี้ได้ปรับแก้แล้ว ซึ่งท่านสามารถบันทึกครึ่องหมายทางคณิตศาสตร์ใดๆ ได้ตามต้องการ หากยังพบปัญหา ติตต่อ 2092 ครับ